1996 is alvast, in grote tegenstelling tot de twee vorige jaren, zeer droog van start gegaan en bovendien te lang droog gebleven. De nodige warmte heeft te lang op zich laten wachten. Het aanzienlijk en langdurig tekort aan regen is te bruusk, te hevig op korte tijd, te laat en op een ongelegen moment aangevuld. Over heel het jaar gezien is er wel voldoende water gevallen of toch bijna, maar het was zeer slecht gespreid. Als afsluiter kregen we een Kerstwinter.