Juni '96: een zomermaand
dankzij de eerste helft


| TABEL JUNI '75-'96 | TABEL JUNI '96 |
Juni '96 kunnen we samenvatten als zeer zonnig en droog. De eerste helft van de maand was het warm; de tweede helft viel duidelijk frisser uit. De gemiddelde temperatuur over de hele maand was normaal. Op 18 juni was de normaalwaarde van de junizonneschijn reeds bereikt. Al wat daarna is gekomen (jammer genoeg was dat niet veel meer) was bonus voor deze maand. In de eerste 18 dagen totaliseerden we 207 uur en 18 minuten zonneschijn. Van de negentiende tot en met de dertigste kwam er daar maar 31 uur meer bij.
Het maantotaal liep op tot 238 uur en 18 minuten. Normaal is dat 202 uur en het gemiddelde van de voorbije 26 jaar komt op 181 uur.
Van 1 tot 18 juni telden we 15 zonnige tot zeer zonnige dagen. Alle sombere dagen - en dat waren er 8 tot 9 - vielen in de laatste twaalf dagen van de maand.
Het werd dus een zomerzonnige maand juni dankzij de eerste (grote) helft van de maand.

DROGE EERSTE HELFT VAN HET JAAR

Slechts zeven dagen heeft het "nuttig"geregend. Vijftien dagen bleef het helemaal droog. De grootste heoveelheden neerslag die op 1 dag vielen, waren 7.6 liter per m² op 8 juni en 8.3 liter per m² op 20 juni.
Zo werd de helft van de normale waarde niet bereikt. Alles samen viel er 29.8 liter water per m², tegen normaal 68 liter en, gemiddeld over de voorbije 26 jaar, 75.4 liter.
Er werd onweer waargenomen op 8 juni, die vergezeld was van hagel: niet veel, maar de hagelstenen hadden wel een doormeter van 1 cm. Op 10 juni 's avonds heeft men het horen donderen. Mist kwam er in deze maand niet voor.

In de voorbije zes maanden viel er respectievelijk 10.7 (!) - 59.5 - 12.6 (!) - 3.1 (!) - 54.4 en, zoals reeds aangehaald, 29.8 (!) liter per m²
Voor de eerste helft van het jaar is het totaal aan neerslag gekomen op slechts 170.1 liter per m². Normaal, moeten we al 314 liter gekregen hebben en de laatste 26 jaar was dat zelfs 361 liter. Voor de laatste keer dat het nog veel regende, moeten we al teruggaan tot september '95 (100 l/m²). Voor de negen maanden die daarna volgden (oktober '95 tot en met juni '96) kregen we in totaal maar 288,4 liter, terwijl dat normaal 502 liter moet zijn. Voor de laatste 26 jaar ligt dat cijfer trouwens nog hoger: 567 liter per m².
Besluit: tot op heden was het zeer roog. We hebben slechts de helft van onze normale gemiddelde hoeveelheid neerslag gekregen.

OP HET EIND ABNORMAAL FRIS

Gemiddelde maximum
temperatuur
01-18 juni: 24.4ºC
19-25 juni: 15.5ºC
(koude week met een max.temp.
op 20 juni van slechts
12.3ºC)
26-30 juni: 20.0ºC

De zeven zomerdagen in juni - dit is met temperaturen hoger dan 25ºC,vielen tussen 5 en 17 juni. In die periode was het zelfs twee dagen warmer dan 30ºC (zelfs 32.8ºC de zevende). Daarna werd het abnormaal fris voor de tijd van het jaar, behalve op 26, 27 en 28 juni toen het toch weer eens meer dan 20²C was.
Het zeer hoog gemiddelde van de eerste grote helft van de maand werd door het tweede deel enkele graden naar beneden gehaald en, in dit geval, tot het normale gemiddelde voor juni teruggebracht. We hebben toch reeds een mooi stuk van de zomer '96 geboekt. In april dit jaar was het plots gedurende drie dagen meer dan 25ºC, een vroege voorzomer. Van 29 meu tot 18 juni was het acht dagen warmer dan 25ºC. Dat betekent reeds 11 dagen voor dit jaar. Normaal is dat voor de hele zomer 26 dagen.
L. Landuyt De laagste minima - d.i. 7 tot 8ºC - troffen we tijdens de heldere nachten in de eerste helft van de maand. Op het gras was het toen 0 tot 3ºC (-0.8ºC de dertiende). We noteerden daartegenover een zeer hoog minimum de ochtend van de achtste juni, nl. 20.4ºC in de lucht en 14.9ºC op het gras.
De vele bewolking tijdens de tweede helft met fris weer heeft de nachtelijke afkoeling afgeremd. De minima daalden tot rond de normaalwaarden. Het maandgemiddelde in thermometerhut is 12.0ºC geworden, tegenover een 26-jaargemiddelde van 11.3ºC. Op het gras werd het gemiddeld 7.0ºC tegen een 26-jaargemiddelde van 8.1ºC.
De wind kwam deze maand overwegend van de westkant - zuid- tot noordwest - met een duidelijke voorkeur voor het zuidwesten. Slechts vier dagen vertoefde hij echt aan de oostkant en het waaide hoogstens enkele keren matig.