PROEFTUINNIEUWS
Logo Proeftuinnieuws


EEN UITGAVE VAN DE VZW PROEFTUINNIEUWS


Tweewekelijks Vakblad voor de Groente- en Kleinfruitteler

Proeftuinnieuws is het grootste Vlaamse vakblad. Tweewekelijks vinden alle groente- en kleinfruittelers er relevante technische, teelttechnische en bedrijfeconomische informatie.

Proeftuinnieuws is het informatieblad van:

- Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen te Leuven

- Provinciale Land- en Tuinbouwdienst Antwerpen te Sint-Katelijne-Waver

- Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen te Kruishoutem

- Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Rumbeke-Beitem

- Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver

- Proefbedrijf voor Witloof te Herent

- Proefbedrijf der Noorderkempen te Meerle

- Ministerie van Middenstand en Landbouw te Brussel

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en Tuinbouw te Brussel

- Landbouwdienst provincie Limburg te Genk

- Land- en Tuinbouwdienst van de provincie Vlaams Brabant te Leuven

- Demonstratiebedrijf Tongeren te Tongeren

- Boerenbond, Kringen en Vakgroepen te Leuven

Proeftuinnieuws is een uitgave van v.z.w. Proeftuinnieuws een open platform voor gecoördineerde proeftuinwerking in het bijzonder en voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector in het algemeen.

Voorzitter v.z.w. Proeftuinnieuws: J. Lauwers

Karreweg 6; 9770 Kruishoutem

Voorzitter redactieraad Proeftuinnieuws: W. Baets

Karreweg 6; 9770 Kruishoutem

Redactie en Administratie Proeftuinnieuws:

Binnenweg 6; 2860 Sint-Katelijne-Waver

telefoon: (--32) (0) 15.55.27.71; telefax: (--32) (0) 15.55.30.61; e-mail: pcg.bva@pophost.eunet.be

Proeftuinnieuws bestaat uit vaste rubrieken met teelttechnische, technische en bedrijfseconomische informatie, aangevuld met een wisselend aantal diepgaande teelttechnische bijdragen:

- Algemeen

- Glasgroenten

- Openluchtgroenten

- Industriegroenten

- Witloof

- Kleinfruit en aardbeien

- Champignons

- Marktberichten

- Prijsberichten


Proeftuinnieuws verschijnt 23 maal per jaar.

Abonnering kan uitsluitend door lidmatschap van de vzw.

Voor info: tel. 015/55.17.71 of e-mail: pcg.bva@pophost.eunet.be