aardappel Terug(Bron: Agrotechnologisch Onderzoek - DLO, Wageningen)