Agris logo
Home


Nog geen abonnee?

Gids voor de aardappelen.

  Akkerbouw     Veehouderij   Tuinbouw   Economie   Politiek   Markten   Milieu   Weer   Beurs

Syngenta oplossingen in aardappelen

Ethyleenschade

Algemeen

De afwijking treedt betrekkelijk weinig op in de praktijk, maar de consequenties kunnen bij pootgoed vrij groot zijn.Algemeen | Schadebeeld | Voorkomen/Bestrijden | Foto's
Schadebeeld
Deze afwijking is alleen waar te nemen aan kiemende knollen. Wanneer kiemende knollen worden blootgesteld aan ethyleen ontstaan binnen enkele dagen sterk afwijkende, kleine ronde kiemen (1). Een concentratie van 1 ml/m3 opslagruimte is daarvoor voldoende. Dergelijke kiemen breken bij het poten gemakkelijk af. Na het poten blijken zich meer stengels te ontwikkelen; de sortering van de oogst wordt daardoor fijner. Als kiemend pootgoed kort voor het poten nog aan ethyleen is blootgesteld, moet een duidelijke opbrengstverlaging worden verwacht. Als vier tot zes weken verlopen tussen blootstelling aan ethyleen en poten, is de invloed op de opbrengst geringer.

Algemeen | Schadebeeld | Voorkomen/Bestrijden | Foto's
Voorkomen/bestrijden
Alle akker- en tuinbouwprodukten produceren bij bewaring ethyleen, vooral rijpe appelen en peren. Groenten produceren minder ethyleen. Daarom geen pootaardappelen bewaren bij fruit, groenten of bloemen. Ruimten waar deze produkten zijn opgeslagen geweest, eerst goed ventileren, alvorens er weer pootgoed in bewaard kan worden. (Bron: Aardappelziektenboek, Aardappelwereld BV - C.P. Meijers & R. Wustman)

Algemeen | Schadebeeld | Voorkomen/Bestrijden | Foto's
Foto's
  1. Knollen met ronde verdikte kiemen veroorzaakt door te hoge concentratie ethyleen in de bewaarruimte.
© Agris, 2000 Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd mailen naar info@agris.be