Agris logo
Home


Nog geen abonnee?

Gids voor de aardappelen.

  Akkerbouw     Veehouderij   Tuinbouw   Economie   Politiek   Markten   Milieu   Weer   Beurs

Syngenta oplossingen in aardappelen

Stikstofgebrek

Algemeen

Stikstofgebrek komt voor op gronden waar onvoldoende stikstof is toegediend of waar stikstof door denitrificatie en uitspoeling verloren is gegaan.


Algemeen | Schadebeeld | Voorkomen/Bestrijden | Foto's
Schadebeeld

Stikstofgebrek in het gewas wordt zichtbaar aan de kleur van de bladeren. Eerst worden deze geleidelijk lichtgroen van kleur en daarna geelgroen tot geel. Bij vroeg optredend stikstofgebrek blijven de planten duidelijk kleiner (1). Bij blijvend stikstofgebrek sterft het gewas te vroeg af (2). Door bladstelen op nitraatgehalte te laten onderzoeken kan stikstofgebrek worden opgespoord nog voor het met het oog zichtbaar is.Algemeen | Schadebeeld | Voorkomen/Bestrijden | Foto's
Voorkomen/bestrijden
Zodra de eerste symptomen van N-gebrek zichtbaar zijn moet worden bijbemest met 40-50 kg N per hectare. Bij gebruik van dierlijke mest kan met een wat geringere aanvulling worden volstaan. Als reeds duidelijke gebrekssymptomen zichtbaar zijn, lukt het meestal niet meer om de gewasgroei met een aanvullende N-gift weer op gang te brengen. Wel resulteert extra stikstof in zo'n geval als regel in een wat langer groen blijven van het gewas en een opbrengstverhoging van enkele tonnen per hectare. Bladbemesting met urean is alleen mogelijk in een lage dosering, tot 10 - 12 kg N per hectare. Voor het verkrijgen van een effect moet daarom herhaaldelijk worden gespoten. Voorts kan bladbemesting nogal eens tot bladverbranding aanleiding geven, waardoor het lang niet altijd tot een hogere opbrengst leidt. Bemesting via de bodem verdient daarom de voorkeur.

(Bron: Aardappelziektenboek, Aardappelwereld BV - P.H. Hotsma en C.B. Bus)

Algemeen | Schadebeeld | Voorkomen/Bestrijden | Foto's
Foto's
  1. In voorste gedeelte blijven de planten achter in groei door stikstofgebrek.
  2. In voorste gedeelte is de gewasgroei achtergebleven en sterft te vroeg af door stikstofgebrek.
© Agris, 2000 Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd mailen naar info@agris.be