Voorstelling van het programma

 

Doel

Tot wie richt het zich ?

Welke informatie staat ter beschikking ?

Structurering van de informatie

Het onderdeel over de herbiciden bij wijze van voorbeeld

Hoe verloopt de bijwerking ?

Voor bijkomende informatie

 

 

 Doel ?

De beste informatie ter uwer beschikking stellen. De gepaste beslissing nemen houdt in dat u goed geïnformeerd wordt. Zonder de geschikte technische raadgeving ontsnapt uw onderneming niet aan economische tegenslagen.

 

 Begin

 

 

 

Tot wie richt het zich ?

 Dit programma richt zich tot allen die met landbouw te maken hebben. Onderzoekscentra, fytosanitaire firma's, raadgevers, leerkrachten en landbouwers maken deel uit van de gebruikers van dit programma. Daar dit programma heel gebruiksvriendelijk is, richt het zich ook tot gebruikers die niet met informatica vertrouwd zijn.

 

 Begin

 

 

Welke informatie staat ter beschikking ?

 

 

 De relevantste en nuttige informatie.

"De Fyto Expert" is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende vakken, deskundigen en instellingen die aktief zijn op het gebied van de landbouw :

 

 

De instellingen verantwoordelijk voor de homologatie

of de echtverklaring die het gebruiksspectrum van het produkt of de kenmerken van een gewas vastleggen.

 

De fytofarmaceutische firma

die haar produkt beschrijft en de produkten waarmee het al dan niet.

 

Het onderzoeks- of ontwikkelingsinstituut

dat de biologische werking van de produkten heeft bevestigd.

 

 

De plantenziektekundige

die voor de beschrijving van de parasieten en de illustratie ervan zorgt

 

De plantkundige

die de flora heeft beschreven en geïllustreerd

 

 De informaticus

die de programma's heeft ontworpen ...

 

 Deze kostbare informatiebronnen worden voor u verzameld door onze deskundigen , met elkaar vergeleken en gecombineerd met krachtige onderzoeksystemen en sorteringsfuncties. Hierdoor wordt de "De Fyto Expert" gegevensbank en wie hier gebruik van maakt een echte specialist.

Begin

Structurering van de informatie :

Het onderdeel over de herbiciden bij wijze van voorbeeld

Hoe wordt de database bijgewerkt ?

Tweemaal per jaar, eind september en eind maart, wordt de gegevensbank
bijgewerkt aan de hand van diskettes die u worden toegestuurd. Op
deze manier kunt u constant genieten van onmisbare informatie.

 

 

Meer inlichtingen hierover bekomt op het volgende adres :

info@agris.be
AGRIS Wallonie NV
Rue du cimetière, 12, 1350 JAUCHE -BELGIE
Tel : ++.32(0)19.63.28
Verantwoordelijke voor het ontwerp van De Fyto Expert: Dominique Thyrion (019)63.46.43
e-mail: domthy@agris.be

 

VORIGE PAGINA

BESTELLEN

VOLGENDE PAGINA