Gebruiksvoorbeeld

Het onderdeel over de herbiciden

1 Zoeken naar informatie over een product

Telkens zijn er verschillende manieren om aan de slag te gaan, hetzij door op het betreffende cryptogram te klikken, hetzij door de F3 toets in te drukken.

2. Zoeken naar onkruidbestrijdingprogramma's of naar technische oplossingen

U kunt kiezen tussen verschillende selectiemenus.

Eerste menu.
Selectie van de teelt

Als er geen enkele teelt word ingetikt, verschijnt de lijst van al de doeltreffende producten met betrekking tot een gegeven stadium of tot vroegrijpe onkruiden. Op die manier wordt het mogelijk de strappen van de onkruidbestrijding te bekijken die voor welk ontwikkelingsstadium ook uitgevoerd dienen te worden.

Tweede menu
Selectie van de stadia

Als er geen stadium wordt geselecteerd. De producten die doeltreffendheid aanbieden , kunnen vastgelegd worden.

Derde menu
Selectie van de type activiteit

Of
Vierde menu
Selectie van de onkruiden

Produkten worden geselecteerd volgens één of meerdere onkruiden of de werking ervan tegen grasgewassen en dychotiledonen, of allebei tegelijkertijd. Foto's en bijkomend beschrijvingsmateriaal zorgen voor een gemakkelijke identificatie van de onkruiden. Opdat de identificatie zou vlug verlopen, dienen ze enkel uit het menu geselecteerd te worden. Hierna wordt op het fotocryptogram of het informatiecryptogram geklikt. Telkens u een keuze hebt gemaakt, wordt het aantal werkzame produkten in verband hiermee vastgelegd. Mocht er geen oplossing bestaan voor al de geselecteerde onkruiden, dan komt de laatste keuze niet in aanmerking genomen en de selectie kan doorgaan.

Vijfde menu
Selectie van de actieve stoffen

U kunt producten met naar één actieve stof of met de combinatie van actieve stoffen selecteren of allebei.

Resultaten van de selecties

Vergelijking van de doeltreffenheid van de herbiciden

Aan de ene kant stellen de resultaten van de selecties in de vorm van de producten t.o.v de geselecteerde criteria en vijanden te vergelijken en aan de ander kant t.o.v. al de vijanden typisch voor een belpaalde teelt. U komt uiteindelijk op een leerzame en uitvoerige vergelijking uit.

 Voor bijkomende informatie

 Bestelprocedure