Hoe wordt de informatie gestructureerd?

 

De Fyto Expert bestaat uit zes interactieve onderdelen waarvan elk onderdeel één uit de verschillende fytotechnische problemen aanpakt.

Er is een onderdeel over de 1- teeltvariëteiten, 2- de herbiciden,3- de fungiciden,4- de insekticiden,5- de onstmettingsmiddelen en 6- de groeiregulatoren.

 

Beschrijving van het onderdeel over de teeltvariëteiten

Bescrjiving van het onderdeel over de bescherming van de teelt

  Het onderdeel over de teeltvariëteiten

 

De informatie wordt op een heel dynamische wijze voorgesteld, afhangend van de vragen die u wenst te stellen.

Het is immers mogelijk het gedrag van een ras te bekijken naargelang van het seizoen en de groeiplaats.Voor elke teelt vindt u in onze gegevensbank de onderzoeksresultaten van de laatste drie jaren alsook informatie over groeiproeven in verschillende gebieden, zoals Frankrijk bijvoorbeeld.

Voor elke varieteit beschikt u over uitgebreide technische gegevens waarmee u ook andere soorten kunt vergelijken. Daardoor komen de voor- en nadelen van elke soort gemakkelijker aan het licht. Aan de hand van gegevens over de rendementstabiliteit en de werking van een bepaalde schimmeldodende behandeling, komt u alles te weten over de bestendigheid van elke soort tegen ziekten en over de groeirisico's die ze met zich meebrengt.

Sorteer- en selectiecriteria stellen u in staat om uw voorwaarden te bepalen alsook de orde waarin de gewassensoorten op uw scherm voorkomen.

De informatie over om het even welk gewas is ieder ogenblik beschikbaar. Hiervoor dient men alléén de naam van het gewas in te tikken. Onmiddellijk geeft De Fyto Expert de overeenkomstige teelt, het referentiejaar en de referentiestreek aan . Nadien verschijnen al de kenmerken van het gewas op uw scherm.

De onderzoeksresultaten worden naar gelang van de teelt, de streek en het jaar geclasseerd. In onze database zijn de onderzoekscriteria beschikbaar voor alle jaren.

 

  Begin

 

VORIGE PAGINA

HOOFD PAGINA

VOLGENDE PAGINA