Tweede stap
de te bespuiten stadium uitkiezen


Functies verbonden aan de cryptopgrammen

Activering van de aan de cryptogrammen verbonden funties aan de hand van het toetsenbord

De selectiemenu's bieden een uitgebreide keuze aan mogelijkheden en gelijktijde handelingen.

plus.gif (173 octets)Om verschillende gebruiksstadia te selecteren

 +

 Fyto expert het menu voor het keuze van stadium

Om geen enkel stadium te selecteren

 *

Om naar het bovenstaande niveau te gaan

 -

Om terug naar het hoofdscherm te gaan

 F9

  Om het programma uit te schakelen

 F7

Met een druk op de pijlen schuift de lijst voor uw ogen door
Om het te selecteren stadium actief te maken druk het eerste letterteken hiervan in.

VORIGE PAGINA

VOLGENDE STAP

HOOFDPAGINA