Bescrjiving van het onderdeel over de bescherming van de teelt

 De voorstelling van de informatie verloopt dynamisch.

U kunt immers:

-De doeltreffendheid van een produkt tegen bepaalde parasieten nakijken.

-Dit met andere produkten vergelijken.

-Toegang hebben tot de door de distributiefirma verschafte informatie over de produkten.

-De gebruiksdoses van dit produkt.

-Kennis nemen van alle gelijksoortige produkten die op één of meer aktieve stoffen gebaseerd zijn.

  Elk produkt wordt uitgebreid beschreven. De doeltreffendheid wordt vergeleken met die van even geschikte produkten. Ook de voor-en nadelen, de gebruiksdosis t.a.v. de staat van de bodem en het oplossen ervan met andere produkten, waardoor de nodige gebruiksdosis naar beneden gaan en de doeltreffenheid van het produkt de hoogte in gaat, komen hier aan bod.

De veelvoudige selectiecriteria maken het u mogelijk om de problemen waarmee u geconfronteerd wordt heel precies te bepalen.

Ieder ogenblik is informatie over om het even welk gewas beschikbaar. Er dient alléén één of meerdere letters ingetikt te worden om verscheidene informatiebronnen te kunnen raadplegen, zoals: technische gegevens, werkingsspectrum, gelijksoortige produkten, patentdossier, behandelingsmethode en de door u toegevoegde gegevens.

Om de onderzoeksresultaten na te kijken, dient enkel het teelttype, het ontwikkelingsstadium of de natuurlijke vijanden ingetikt te worden. U kunt ook informatie vragen over verschillende teelttypes in funktie van verschillende criteria.

 

 

VORIGE PAGINA

HOOFD PAGINA

VOLGENDE PAGINA