Eerst stap

De te bespuiten teelt uitkiezen

Functies verbonden aan de cryptopgrammen.

Activering van de aan de cryptogrammen verbonden funties aan de hand van het toetsenbord

Alle opties en selecties worden uitgevoerd met behulp van de muis, de navigatietoetsen, het numeriek klavier of de lettertekens.

Door op de rechterknop van de muis te drukken gaat u terug naar het vorige selectieniveau.

plus.gif (173 octets)Om verschillende teeltypes te selecteren

 +

 Fyto expert Het Selectiemenu van de telten

Selecteert geen teeltypes
(duidt de werking tegen bepaalde onkruiden aan.)

 *

Om naar boven te gaan

 -

Om terug naar het opvanscherm te gaan

 F9

Om het programa uit te schakelen

 F7

Met een druk op de pijlen schuift de lijst voor uw ogen door.


De te selecteren teelt wordt aktief door het eerste letterteken hiervan in te drukken Hoofdpagina.

VORIGE PAGINA

VOLGENDE STAP

HOOFDPAGINA