Page d'accueil
  Salon virtuel de l'Agriculture et de l'Alimentaire
    Découvrez plus de 900 entreprises en quelques clics...
Info@sivaal.com       
Naamkaartje Titel : Bietenteelt bedreigd door nieuw beleid
Société : Fiche de dťmonstration
Dominique Thyrion
12, Rue du cimetiŤre
1350Orp Jauche
Belgique
Tel : ++.32.19.63.28.83 , Fax : ++.32.19.63.28.84
E-mail
http://www.agris.be
Fiche entreprise

Noordkop-Liberalisering, dus vrijgeven van de wereldmarkt voor suiker, is de doodsteek voor akkerbouwers. Zegt voorzitter van de WLTO Wieringermeer T. Veenkamp. ,,Het zou rampzalig zijn. Dan verdwijnt de suikerbietenteelt uit Nederland.''

Directeur van de Suikerunie G. Sikken trekt dezelfde conclusie en vreest dat ook aan de suikerindustrie een einde komt. Het beleid van de Europese Unie voor de suikersector wordt eind volgend jaar herzien. ,,Er is daardoor veel onrust onder de Nederlandse akkerbouwers'', weet WLTO voorman Veenkamp. ,,De suikerbiet is een belangrijk gewas in het bouwplan. Momenteel biedt het de enige vastigheid. De bietenteelt is een hele solide poot in de agrarische sector omdat het een goed te telen product is en de prijs is stabiel. En wij hebben een supermoderne suikerindustrie.''

In de Wieringermeer, Anna Paulowna en Texel, worden veel suikerbieten geteeld. De bietencampagne is momenteel volop aan de gang. In de haven bij De Oude Zeug worden tonnen geoogste bieten op schepen geladen voor vervoer naar de fabrieken van de Suikerunie. De telers hebben een goed jaar achter de rug en stevenen af op een hoge suikeropbrengst. En juist nu het er dit jaar rooskleurig uitziet, presenteerde het LEI Wageningen deze week onderzoeksresultaten die een zeer somber beeld schetsen voor de toekomst van de suikerbietentelers in Nederland.

Er staat heel wat op het spel voor de hardwerkende boeren. Volgens het LEI zal in het ongunstigste geval, bij volledige liberalisering, het bietenareaal in Nederland met dertig procent afnemen en zullen de inkomens van de telers met twintig procent dalen. De prijs voor suikerbieten zal vijftig procent kelderen.

Consument
Veenkamp: ,,Denk maar niet dat de consument er in de winkel iets van zal merken dat er minder aan de telers moet worden betaald. Er zitten grote industrieŽn achter, die suiker als grondstof gebruiken. Die de markt zo proberen te beÔnvloeden dat zij goedkoper suiker kunnen inkopen. Er wordt wel gesuggereerd dat wij subsidie op de prijs krijgen, maar dat is niet zo. De prijs wordt beschermd, maar de telers betalen de bijdrage daarvoor zelf via een bepaald systeem.''

M. Barendrecht is afgevaardigde in de vakgroep akkerbouw van de LTO namens Noord-Holland. Zij noemt de bietenteelt zelfs de kurk waar akkerbouwbedrijven op drijven. De prijzen in de EU zijn hoger dan op de wereldmarkt. De WLTO is tevreden met het huidige beleid.

Al wordt er ook misbruik gemaakt van de regeling, erkent Veenkamp. Hij noemt de Balkanregeling en de Antillenroute als voorbeeld. ,,Er is de afgelopen jaren veel meer suiker ingevoerd via de voormalige Nederlandse koloniŽn dan er ooit op de Antillen groeit. Zij kopen dat op de wereldmarkt tegen een lagere prijs en verkopen het tegen de EU-prijs. Zo'n regeling is er om de suikerbietentelers in die landen te beschermen, maar dit gaat te ver.''

De telers werken met EU-quota. Een tweede scenario dat onderzocht is, gaat uit van een verlaging van de quotumkorting met twintig procent. Het LEI berekende dat dan zeventien procent van het areaal terugloopt.

2003-10-18 - Noordhollands Dagblad