Page d'accueil
  Salon virtuel de l'Agriculture et de l'Alimentaire
    Découvrez plus de 900 entreprises en quelques clics...
Info@sivaal.com       
Naamkaartje Titel : Minimale hygiënemaatregelen ijsverkopers
Société : Fiche de démonstration
Dominique Thyrion
12, Rue du cimetière
1350Orp Jauche
Belgique
Tel : ++.32.19.63.28.83 , Fax : ++.32.19.63.28.84
E-mail
http://www.agris.be
Fiche entreprise

De hieronder voorgestelde hygiënemaatregelen zijn de minimale basis, die in verkooppunten van schep- en/of softijs, moeten toegepast worden om aan een deel van de verplichtingen van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 betreffende de algemene voedingsmiddelenhygiëne te kunnen voldoen. Het naleven van deze maatregelen vervangt de wettelijke bepalingen niet en betekent niet dat het bedrijf conform is met de hoger vermelde wettelijke bepalingen. Bijkomende maatregelen moeten toegepast worden om aan de andere bepalingen van dit besluit te voldoen, onder andere de verplichtingen betreffende de infrastructuur, de lokalen, de uitrustingen, de opleiding van het personeel en het opstellen van een hygiëne beheersingssysteem gebaseerd op de HACCP principes; De hygiëne maatregelen die in dit document voorkomen moeten binnen de kortste termijn toegepast worden. Dit is maar de eerste stap. Elk bedrijf moet daarna al de inspanningen doen om het door de gids van goede hygiënische praktijken in de broodbakkerij, banketbakkerij, chocoladebewerking en ijsbereiding of de gids voor goede hygiënepraktijken voor de Horeca aanbevolen hygiëne niveau of een gelijkaardig niveau zo snel mogelijk te bereiken.

Beroepsvereniging waar de gids kan worden bekomen :

- Nationale Belgische Federatie van de Broodbakkerij – Banketbakkerij – Chocoladebewerking– IJsbereiding (B.B.C.I.) - De Mettewielaan 83 (B.42),1080 BRUXELLES.
- HORECA Vlaanderen - Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel, e-mail : fed.vlaanderen@horeca.be, HORECA Brussel Bruxelles - Anspachlaan 111/4, 1000 BRUSSEL, e-mail: fed.bruxelles@horeca.be,
HORECA Wallonië - Chaussée de Charleroi 83,5000 NAMUR, e-mail : fed.wallonie@horeca.be.

1° Ontvangst grondstoffen:
Te controleren:
- Datum (voornamelijk de uiterste verbruiksdatum)
- Staat van verpakking,
- Temperatuur meten van te koelen- en diepvriesgoederen

Te weigeren:
- Gekoelde producten met een temperatuur hoger dan +7°C of hoger dan de temperatuur vermeld op het etiket
- Diepvriesgoederen met een temperatuur hoger dan -18°C
- Gedeukte blikken of andere beschadigde verpakkingen
Gebruik een ontvangstchecklist.

2° Temperatuurcontrole: Koel- en diepvriescellen dienen over een thermometer te beschikken. De temperatuur van de koel- en diepvriescellen en de toonbank (met koelcel) regelmatig (bvb 1 maal per dag) controleren.

3° Verkoop schep- en/of softijs: De toonbank en softijsmachine dienen zo geplaatst te worden dat zij beschermd zijn tegen rechtstreeks zonlicht. Producten op de toonbank dienen beschermd te zijn door middel van een verpakking of een film of dienen afgeschermd te zijn. Schepijs: De lepel voor schepijs bij gebruik bewaren in een bakje met continu stromend water of water dat ten minste elk half uur ververst wordt.
Softijs:
- Voldoende pasteurisatie van grondstoffen voor bereiding softijs’mix’
- Beperkte bewaring van softijs’mix’
- Aankoop van een softijsmachine met duidelijke reinigings- en ontsmettingsprocedures (bij voorkeur eenvoudig te demonteren)

4° Werkomgeving :
Persoonlijke hygiëne: Kortgeknipte niet gelakte nagels, haren bijeen, geen juwelen aan handen en onderarmen. Wonden aan handen en onderarmen dienen verzorgd te worden met een sluitend waterdicht verband.
Handen wassen: Handen worden gewassen in een afzonderlijke lavabo (die uitsluitend wordt voorbehouden voor het wassen van de handen, voorzien van warm water en vloeibare zeep en hygiënisch afdroogsysteem) bij aanvang van de werkzaamheden, na toiletbezoek of na elke activiteit waarbij de handen kunnen besmet of vervuild zijn.

5° Reinigen en ontsmetting :
Algemeen Reinigingsprogramma: vooral de zaken (apparaten, gereedschap, werktafels… ) in direct contact met voedingsmiddelen moeten gereinigd worden volgens een reinigingsprogramma waarin volgende zaken opgenomen zijn: wie kuist wat en wanneer met welk product en hoe? Let op : vergeet ook niet waar nodig regelmatig te ontsmetten.
Reiniging softijsmachine:
- Vastleggen reinigingsprocedure met frekwentie van demonteren, reinigen en ontsmetten van toestel - Volledige leegloop van het toestel, meer bepaald van het vat en de leidingen, vóór het opnieuw vullen en gebruiken is noodzakelijk!

6° Opleiding:
Het personeel moet op zijn werkzaamheid afgestemde geschikte instructies (goede kennis van werking en reiniging softijsmachine) en opleiding inzake voedingshygiëne krijgen. Voor verdere inlichtingen wendt U tot de beroepsvereniging van uw sector. (zie coördinaten blz. 1).

Mededeling FAVV